Izithakazelo zakwa Mkhize

Mkhize

Izithakazelo zakwa Mkhize GcwabeKhabazela kaMavovo kaZihlandloGubhelaMumbo omnhlopheWena waseMboWena okhanya emasisiwiniSingelaNhlama eyaphelela etsheniNguneziMumbo ombulaziNina enadla umuntu nimyenga ngendabaSibiside esimajembelezanaSibiside esimaphandla esaphandl’abeNguni bavungamaNina bengwazi emabhudleEthi isabhudla yabuye yaphinda yabhudlaMalala amahleNina enalala nomunwe – Navuka nakhwifa ilangaNzalo kaSambelaNina bakaSidaphudaphu ngokubadaphunelaNzalo kaLuzalo Umlando wakwa Mkhize AbakwaMkhize ngabaseMbo Abantu bakwaMkhize kuthiwa ngabaseMbo ngоbа bеqhаmukа kuМumbо. Futhі bengaBaMbo Nguni . Nabo …

Mkhize Read More »

Izithakazelo

Kheswa

Izithakazelo zakwa-Kheswa Mnguni,Nozulu liyasa liyasibekela,Mngun’omuhle wakwaMchumane,Mpofane,Mchumane ,ngelengele, Liyasa liyasibekela,Nozulu, Mpangazitha,Maqhaqhambi wezulu eliphezulu,Izimpofana zawela uThukela nomlazane onameva,Neza Nimachochombela njengekwindla,USuthu Oluzalela izinja lungazalela izinzule luyahlanya!