Fun

Iziphicaphicwano

Yini iziphicaphicwano? Iziphicaphicwano uhlobo lwenkulumo olusangxoxo yokuzijabulisa nokuchitha isizungu, kwabadala nakwabancane. Ngalomdlalo izingane zazifunda ukucabanga masinya futhi ngokucophelela. Ngabe zikhona ezinye ozaziyo? Shiya i-comment ngezansi 👇

Top 15 Zulu Superstions

1. Ungami phambi komnyango uvimba imali. 2. Uma uqamba amanga uzomila impondo. 3. Ungayiqabuli indoda impandla ngoba izoshona. 4. Uma kuluma isandla usuke uzothola imali. 5. Uma kunetha kube kubalele kusuke kushada izimfene. 6. Uma uthengela i-girlfriend/boyfriend yakho izicathulo izokushiya. 7. Ungabogqoka isicathulo esisodwa ngoba ubaba wakho uzoboshwa. 8. Uma kukhona okweqayo angeke usakhula. 9. …

Top 15 Zulu Superstions Read More »

Izibongo zakwa Zulu

Bantu bakwa Gumede and Gamede aniyeke impakamo nisebenzise isbongo esisodwa. Nawe Ngubeni siyabona njalo ukuthi wabalekela ukunquma✂️ umunwe kwa Ngubane lungisa story sakho kungenjalo uya kwa Ngubo. Sbiya no Sbaya thelelanani amanzi plz. Zondo no Zondi icacile intoyenu. Cele no Cwele bonisanani kugcatshwe. Nhlabathi no Ntuli ngicabanga ukuth kukhona eningakwenza. Khawula no Phungula nihlobene. Msimango …

Izibongo zakwa Zulu Read More »