Izithakazelo + Umlando

Izithakazelo, Clan names, Praise names

Izithakazelo zakwa Mkhize

Mkhize

Izithakazelo zakwa Mkhize GcwabeKhabazela kaMavovo kaZihlandloGubhelaMumbo omnhlopheWena waseMboWena okhanya emasisiwiniSingelaNhlama eyaphelela etsheniNguneziMumbo ombulaziNina enadla umuntu nimyenga ngendabaSibiside esimajembelezanaSibiside esimaphandla esaphandl’abeNguni bavungamaNina bengwazi emabhudleEthi isabhudla yabuye yaphinda yabhudlaMalala amahleNina enalala nomunwe – Navuka nakhwifa ilangaNzalo kaSambelaNina bakaSidaphudaphu ngokubadaphunelaNzalo kaLuzalo Umlando wakwa Mkhize AbakwaMkhize ngabaseMbo Abantu bakwaMkhize kuthiwa ngabaseMbo ngоbа bеqhаmukа kuМumbо. Futhі bengaBaMbo Nguni . Nabo …

Mkhize Read More »

Izithakazelo

Kheswa

Izithakazelo zakwa-Kheswa Mnguni,Nozulu liyasa liyasibekela,Mngun’omuhle wakwaMchumane,Mpofane,Mchumane ,ngelengele, Liyasa liyasibekela,Nozulu, Mpangazitha,Maqhaqhambi wezulu eliphezulu,Izimpofana zawela uThukela nomlazane onameva,Neza Nimachochombela njengekwindla,USuthu Oluzalela izinja lungazalela izinzule luyahlanya!

Izithakazelo

Zulu

Izithakazelo zakwa-Zulu Ndabezitha,Zulu kaMalandela ngokulandela izinkomo zamadoda,Zulu omnyama ondlela zimhlophe,Wena kaPhunga noMageba,Wena kaMjokwane kaNdaba, Wena wenkayishana kaMenzi eyaphuza umlaza ngameva,S’thuli sikaNdaba,S’thuli sikaNkombane,Wena kasihhawuhhawu siyinkondlo bayikhuzile ngoba ikhuzwe abaphansi nabaphezulu,Wena kanogwaja omuhle ngomlenze,Wena kaMbambelashoba,Ndabezitha!

Izithakazelo

Zuma

Izithakazelo zakwa-Zuma Nxamalala,Mdlovu,Mafahleni,Nina baka Lugaju kaMatomela KaShisa,Mashingizela ashiye impi yakhe,Dwala elibushelelezi,Maphum’ephethe inyama ngala, amasi ngapha nobukhosi amasi ngapha nobukhosi phambili!