Sixukuza umqondo🧠 – Ngabe uyazazi lezaga nezisho eziveziwe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ngabe uzithole zonke? Shiya i-comment ngezansi usitshele ukuthi iziphi ozaziyo?

9 thoughts on “Sixukuza umqondo🧠 – Ngabe uyazazi lezaga nezisho eziveziwe”

 1. Nonhlanhla Zungu

  1.induku Engle igawulwa ezizweni
  2.Ingane engakhali Ifela embelekweni
  3.isisu somhambi singangenso yenyono
  4. Amathanga ahlanzela abangenamabhodwe
  5.inkunzi isematholeni
  6.usifumbu ubona uqhaqhazela
  7.iso liwela umfula ugcwele
  8.ingwe idla ngamabala
  9.uzowukhomba umuzi onotshwala
  10. Inxeba lendoda alihlekwa

 2. Phumlani Ntombela

  1. Induku enhle igawulwa ezizweni.
  2. Ingane engakhali ifela embelekweni.
  3. Isisu somhambi asingakanani singangenso yenyoni.
  4. Amathanga ahlanzela abangenamabhodwe.
  5. Inkunzi isematholeni.
  6. Usifumbu ubona uqhaqhazela.
  7. Iso liwela umfula ugcwele.
  8. Ingwe idla ngamabala.
  9. Uzowukhomba umuzi onotshwala.
  10. Inxeba lendoda alihlekwa.

 3. Siboniso Makhoba

  1. Induku enhle igawulwa ezizweni
  2. Ingane engakhali ifela embelekweni
  3. Isisu somhambi singangenso yenyoni
  4. Amathanga ahlanzela abangenamabhodwe
  5. Inkunz’ isematholeni
  6. Iso ngeso
  7. Iso liwela umfula ugcwele
  8. I gee idla ngamabala
  9. Uzowukhomba umuzi onotshwala
  10. In eba lendoda alihlekwa

  1. Icazelo yesaga esithi isisu somhambi esingakanani singangenso yenyono cela ungisiza

Leave a Comment

Your email address will not be published.