Top 15 Zulu Superstions

1. Ungami phambi komnyango uvimba imali.

2. Uma uqamba amanga uzomila impondo.

3. Ungayiqabuli indoda impandla ngoba izoshona.

4. Uma kuluma isandla usuke uzothola imali.

5. Uma kunetha kube kubalele kusuke kushada izimfene.

6. Uma uthengela i-girlfriend/boyfriend yakho izicathulo izokushiya.

7. Ungabogqoka isicathulo esisodwa ngoba ubaba wakho uzoboshwa.

8. Uma kukhona okweqayo angeke usakhula.

9. Kukhona igundane elithatha amazinyo lishiye imali.

10. Uma ulunyelwa indlebe kukhona okhuluma ngawe.

11. Uma kudlula hearse kumele ubambe unwele.

12. Uma uthelwa izibi kushanelwa angeke ushade.

13. Ungadli umile uzomelwa indaba.

14. Uma ukhuluma/ucula ube udla uzoba ibimbi.

15. Ungambuki umuntu omdala enqunu uzovaleka amehlo.

Zikhona ezinye ozaziyo wena? Shiya i-comment ngezansi sibone ukuthi wena babethini bekukhohlisa abadala.

6 thoughts on “Top 15 Zulu Superstions”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *