Ngisho kungathiwa umuntu usethukuthele wagana unwabu, uma uke wambiza ngesithakazelo samhlaba siye siyithunge ngaphakathi inhliziyo ubone izihlathi zivakashela izindlebe.

16 thoughts on “Umdlalo Wezithakazelo”

    1. Nonkululeko Charity Nokuthula Ndlovu

      siyabonga umdlalo nokuzikhumbuza izithakazelo,umaningathayisela ezinye kungakuhle.

  1. Kuyangijabulisa ukubona imidlalo efana nale, kuhle ukubona ukubona sifundisana ngesizwe sakithi ngendlela yesimanje. Muhle umsebenzi keep it up.

  2. ISINTU SA BANTU FOUNDATION

    Sicela ningagcini la (ku 10), niqhubeke njalo ngomsebenzi omuhle wokuphakamisa izinsika zezwe lethu👏🏿

Leave a Comment

Your email address will not be published.