Bhengu

Izithakazelo zakwa Bhengu

Ngcolosi
Wena wakwaDlabazane, KaNgwane
KaNephu kaLamula
Nyawo zigezwa ngamazolo
Nina enivuka nixubhe ngelala
Shongololo
Wathi uyalithinta lahwaqabala
Ngabe siyakudla sesab’imilenzelenze
Nyawo zeshongololo kaziphumuli
Sigampu
Ngwane, ingwani ngwadi
Abayibone ngesond’ukuthi iwelile
Jali
Nina enilala nomunwe
Nivuke nikhwif’ilanga
Mmemezi kaHlangabeza
Ngcolosi

Izithakazelo zakwa bhengu
Izithakazelo zakwa bhengu

Umlando wakwa Bhengu

Umlando wakwa Bhengu besingakabi nawo, uma ngabe unolwazi ngomlando wakwa Bhengu besicela ushiye i-comment ngezansi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *