Months of the year in Zulu

Learning the months of the year is an important step in mastering the Zulu language.

Months of the year in Zulu

JanuaryUMasingana
FebruaryUNhlolanja
MarchUNdasa
AprilUMbasa
MayUNhlaba
JuneUNhlangulana
JulyUNtilikazi
AugustUNcwaba
SeptemberUMandulo
OctoberUMfumfu
NovemberULwezi
DecemberUZibandlela

Seasons in Zulu

These are the four seasons of the year (Izikhathi zonyaka)
SpringiNtwasahlobo
SummeriHlobo
AutumniKwindla
WinteruBusika

Other helpful terms

This yearKulonyaka
Next yearNgonyaka ozayo
Last yearNgonyaka odlule
This monthKulenyanga
Next monthNgenyanga ezayo
Last MonthNgenyanga edlule
New Years DayUncibijane

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *