Yini inkanyamba?

Imibuzo nezimpenduloYini inkanyamba?
Gugu asked 4 months ago

Onolwazi ngiela angichazele ukuthi yini inkanyamba? Ngabe isphepho esnamandla Noma inyoka 🐍 ehamba nefu  

4 Answers
Sakhile answered 4 months ago

Inkanyamba inyoka enkulu ehlala esizibeni uma ihamba, ihamba nemvula enesphepho,

Yikho ukuthi izinto zesintu bazibukela phansi, ngisho nawo lawoma cyclone abakhuluma ngawo awahambi wodwa

Mangena answered 4 months ago

Inyoka esuke icashe emafini amafu akhona avamise ukuba mnyama ebengathi ayahuba bese kuba nomoya omkhulu lo obizwa ngesiphepho and isuke icashise ikhanda layo kulayomafu angeke ulibone

Mfana answered 4 months ago

Ayikho inyoka eyinkanyamba kusuke kushiwo isiphepho esinamandla phecelezi(Tropical cyclone)

Musa Kunene answered 4 months ago

Ayikho into kuthiwa nkanyamba ngawuhamba uwuqede umhlaba . Nokuth kunamagama ashiwoyo kodwa angachazi ukuth leyonto isukikhona ngempela ngengayo nkanyamba ayikho . Ngisho eslungwini lukhona leligama kodwa intwengekho kuthiwa monster

Your Answer