yini izibulo?

Imibuzo nezimpenduloyini izibulo?
Senzo asked 4 months ago
2 Answers
Bongs answered 4 months ago

Ucansi olumnandi lwasephushen

Khayelihle answered 4 months ago

kukabili, izibulo ingane yokuqala kwenu kungaba umfana or intombazane bese kuba ilokhu okwenza umuntu wesilisa aphuphe elele nento aze ayichamele uma evuka ekuseni ugcwele isidoda imvamisa uma ethomba lowo mfana

Your Answer